top of page
שמאות נזקי מים

תחומי עיסוק

שמאות נזקי מים

נזקי מים, יכולים להתרחש באופן בלתי צפוי ואין להקל בכך ראש. קריאה למעריך נזקי מים, שמאי רכוש, היא חיונית להערכת היקף הנזק וטיפול בבעיה. אנשי מקצוע אלו, מתמחים בהערכת נזקי מים וניתן לסמוך עליהם, הבנת הסיבות לנזקי המים היא חשובה, שכן היא יכולה לנבוע מגורמים שונים שאינם בשליטתך, כגון הצפות, משקעים מופרזים, סתימות או פיצוצי צנרת. למרות שמניעת נזקי מים עשויה להיות מאתגרת, התקשרות מיידית למעריך נזקים, היא חובה במקרה שכבר נגרם נזק. השמאים ממלאים תפקיד מכריע, בהערכת חומרת הנזק, מתן דוחות מפורטים לתביעות ביטוח והקצאת משאבים. רצוי להזמין שמאי מנוסה בהערכת נזקי מים - כמו אנשי המקצוע במשרדנו, להערכות מדויקות והחלטות מיטביות.

שמאות נזקי אש

נזקי שריפה עלולים לגרום לאובדן רכוש משמעותי, הערכת נזקיה מאתגרת, בשל חומרתה והדחיפות להחזיר את השליטה והסדר, שמאי נזקי אש,  אמור להעריך את הנזק שנגרם לרכוש ולמבנה כתוצאה מהשריפה. נזקי שריפה יכולים לנבוע מחוסר זהירות, כגון בדלי סיגריות דולקים או תקלות חשמל ועוד. חיוני ליצור קשר מידי עם שמאי, כדי להבטיח הערכה ותיעוד מדויקים לתביעות ביטוח, הזמן הוא הקריטי, שכן יכולתו של השמאי להעריך במדויק את הנזק, פוחתת עם הזמן. בחרו בשמאי מנוסה, אשר מבטיח בדיקה וזיהוי יסודיים של סיבת השריפה והנזקים המשניים ומקסום הסיכוי לתוצאות מוצלחות.

שמאות נזקי אש
שמאות פרטית

שמאות פרטית

ההתנהלות מול חברות הביטוח, עלולה להיות מתישה, שכן הן מנסות למזער את חומרת הנזק ואת הפיצוי. שכירת שמאי רכוש פרטי היא חיונית כדי לייצג את האינטרסים שלך ולהבטיח פיצוי הוגן. בניגוד לשמאים של חברות הביטוח, שמאים פרטיים עובדים באופן עצמאי ומספקים חוות דעת מהימנות. הם אנשי מקצוע שיכולים לעמוד בפני הערכות חברת הביטוח. פנו לשמאי פרטי, כאשר עומדים בפני תביעה מול חברת הביטוח ונזק משמעותי לרכוש. אנשי מקצוע אמינים כמו אלו של א.ד שמאים מציעים מומחיות ואבחונים מדויקים ומעניקים לך תיק חזק. הידע והניסיון שלנו, חיוניים בניווט הערכת נזקים ומקסום הפיצוי הראוי.

שמאות נזקי פריצה וגניבה

פריצות וגניבות בבתים ועסקים יכולות לגרום לנזקים ממשיים כתוצאה מהפריצה הפיזית. בהרבה מקרים, נדמה כי תהליך התביעה הינו על התכולה, אך למעשה במהלך הפריצה נגרמים גם נזקים למבנה עצמו.

על מנת לשמור על זכויותיכם הכספיות ולקבל פיצויים מכל הכיסויים שרכשתם, חשוב להעסיק שמאי מיומן ומומחה שיבחן את תנאי הפוליסות שברשותכם. 
לעיתים קרובות, חברות הביטוח מעריכות את שווי התכולה או הציוד הנגנב באופן לא נכון, ומציעות פיצויים פחותים מהערך הממומש של החפיפה. על כן, שימוש בשמאי מיומן ומנוסה מטעמכם יכול לעזור לכם למצוא את הזכויות המלאות שמגיעות לכם על פי החוק. 
השימוש בשמאי מקצועי יכול להבטיח שתקבלו את הפיצויים המתאימים לנזקים שנגרמו לתכולה ולמבנה, ובכך להבטיח שתוכלו לממש את כל הזכויות הכספיות שהרכשתם דרך הביטוח.

נזקי פריצה וגניבה
נזקי טבע

שמאות נזקי טבע

שמאי נזקי טבע מתעסק בביקורת והערכת הנזקים שנגרמים כתוצאה מאסונות טבע. נזקי טבע הם בעיקר מקרים שמתרחשים בחודשי החורף וגורמים לנזקים לרכוש. השמאי מבצע בדיקה מקיפה של נזקי הטבע המופיעים בפוליסות ביטוח. 


הנזקים המאופיינים שבודק השמאי כוללים: 
רוחות סער - עוצמת האירוע צריכה להתאים להגדרה של "אסון טבע" על פי תנאי הפוליסה. השמאי צריך לבחון תנאים אלו ולהוכיח את עמידתם בפני מבטחים. 
משקעים - גשם, שלג או ברד שגורמים לנזקים במבנה או בתכולה מוגדרים כנזק טבע. יש להתאים למקרים חריגים ולא לירידות גשם רגילות. 
שטפון - כמויות משקעים חריגות שנגרמו ממים שגורמים לעלייה בגדות מערכות מים יכולות לגרום לנזקים רבים ולחדירה לדירה או לבית העסק. 
ברק - אירוע שיכול לגרום לנזקים פיזיים רבים לרכוש ולגרום לשריפה, ולעיתים גם לנזק ישיר לציוד חשמלי. 


השמאי מתעסק בבדיקה ובערכת נזקי הטבע על מנת להבין את הנזקים המדויקים שנגרמו ולספק את המידע הנדרש למוסדות הביטוח. זה מסייע לך לממש את הזכויות שלך על פי התנאים שבפוליסה.

נזקי טבע
bottom of page